Bild som illustrerar Glorjekalla

Historia & natur vid Glörje Källa

Glörje källa är en trevlig dagsutflykt med spännande historia.

Källan får sitt vatten från en underjordisk vattenåder och sägs därför aldrig kunna frysa till is eller sina. Glörje är även en gammal offerkälla som förr i tiden ansågs ha särskilda krafter. Om man offrade föremål, gärna av metall, skulle man vinna hälsa och lycka från källans undergörande krafter. Källkulten går tillbaka ända till stenåldern och i Glörje offerkälla har man hittat mynt från 1300-talet. Fram till 1900-talet var Glörje källa en viktig plats för traktens unga som brukade samlas här på sommarnätterna för att dansa, offra och dricka av det hälsobringande vattnet. Störst dragningskraft hade källan på midsommarafton, då vattnet ansågs extra välgörande. Då vallfärdare gummor från närliggande byar till Glörje med spannar och hinkar för att hämta det magiska vattnet.

Vid källan finns en informationsskylt där du kan läsa mer om dess spännande historia. Intill källan finns även en grillplats med bänk samt en skopa för den som vill smaka på vattnet. Området erbjuder även promenadstigar i vacker natur.

Bild som illustrerar Glorjekalla 1