Vandra i Isabergsregionen

Tillgänglighet på visitisabergsregionen.se

Tillgänglighet på visitisabergsregionen.se

Här beskriver vi hur visitisabergsregionen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visitisabergsregionen.se som inte är tillgängligt för dig kan du skicka epost till info@entergislaved.se. Vi svarar inom högst 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på info@entergislaved.se. På så vis får vi veta att problemet finns och kan försöka åtgärda problemen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och informera dem om det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen lanserades januari 2023 och ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns dock andra system och tjänster som vi länkar till som inte är helt förenliga med lagen. Vi beskriver bristerna nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

  • Externa sidor som du kan komma till från våra webbplatser uppfyller inte alltid WCAG (webbtillgänglighetsdirektivet). Dessa sidor sköts i system som vi inte själva kan råder över.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Det här är pdf-filer som har bedömts är av särskild vikt att kvarstå. Exempelvis kartor för utskrift.
  • Vi arbetar löpande för att anpassa innehållet på visitisabergsregionen.se till att vara tillgänglighetsvänligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av visitgislaved.se. Det innebär att vi har gjort en intern testning utifrån webbdirektivets riktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes mars 2023. Vi gör kontinuerligt nya skattningar.