Bild som illustrerar Robertbrolin Isaberg Lekplats

Lekplatser

En plats för barn där enbart fantasin sätter gränser.

På en lekplats leker man fritt och under eget ansvar. Storleken på lekplatserna varierar från mycket enkla med en sandlåda och några gungor till större lekplatser med lek för barn i olika åldrar. Lekplatserna i regionen är öppna för alla och i de flesta fall finns det bord och bänkar i anslutning för föräldrarna att kunna hålla ett vakande öga med lite fika.

Vi vill främst tipsa om att vi i området har södra Sveriges största äventyrslekplats. Belägen vid Isaberg Mountain Resort har ni en lekplats full av utmaningar, hinderbanor och kul för barnen. Föräldrar, här får ni ladda med mycket kaffe och kanske en bok, för här kan ni bli kvar en bra stund om barnen får bestämma.

Anderstorp

Betesgatan/Moen
Nära en skogsdunge ligger denna lekplats som innehåller gungställning, klätterställning med rutschbana, sandlåda och en gunghäst. Här finns även en klippt fotbollsplan med mål för lek och en grillplats med sittplatser.

Ekekullen
I Anderstorps största park finns en stor klätterlek med två rutschbanor, karusell, gungställning med bebigunga och sandlåda. Bänk och bord finns för vila. Vintertid är här en populär pulkabacke med grillplats uppe i backen.

Jonsbo, Krokusvägen
En lekplats som ligger väl skyddat från trafik. Marken är belagd med gummimassa för att underlätta tillgängligheten. Här finns gungställningar med kompisgunga och bebigunga. En klätterlek med rutschbana, slänggunga och sandlåda med upphöjd sandbakbord. På vintern är det en populär pulkabacke. I området finns många känsliga ovanliga blommor därför slår vi gräset senare här än på andra platser. Här finns även ett bänkbord för medhavd fika eller bara vila.

Vallgatan/Vallplan
Området har både sol och skugga under lummiga träd och bänkbord för vila eller fikastund. Här finns gungställning med bland annat kompisgunga, klätterställning med rutschbana, karusell och tre gunghästar. Det finns även fotbollsplan med grusunderlag.

Bild som illustrerar Lekplats Jonsbo Bild som illustrerar Ekekulken Lekplats

Broaryd

Dalavägen
Mitt i villaområdet ligger denna lekplats. Här finns gungställning med bebigunga, slänggunga, sandlåda, och klätterlek med rutschbana. Här finns även ett bänkbord.

Burseryd

Bastugränd
Längst upp på Bastugränd ligger en lekplats bredvid en liten skogsdunge. Här finns gungställning, klätterlek med en stor bred rutschbana, sandlåda och en gunghäst. Här finns även bänk och bord.

Matsgatan
Väl skyddat från trafik ligger denna lekplats mellan Matsgatan och Sjövägen. Lekplatsen är utrustad med gungställning, klätterställning med rutschbana och en sandlåda. Här finns även bänkbord för vila och fikapaus.

Gislaved

Dalenparken
Gislaveds största gröna park och den ligger utmed Nissan. Här finns stora gröna ytor med både sol och skugga. Det finns fotbollsplan, boulebana och Lek-Gym för balans-, motorik- och styrketräning. Flera bänkar och planteringar.

Gamla Kappeledsvägen
Lekplatsen ligger inne i ett naturområde invid en cykelväg. Lekplatsen är belagd med konstgräs och grusgångar. Här finns gungställning, en klätterlek, supernova, sandlåda med upphöjt sandbakbord, gunghäst och flera stolpsnurror. Här finns även en liten fotbollsplan och bänkbord för picknick eller vila.

Holmen
Här finns såväl gungor och rutschkana, som klätterställning och sandlåda. Förutom lekplatsen finns här även ett utegym, fyra grillplatser, varav två av dem finns i grillstugor. 

Karl-Johansgatan
Lekplatsen är belägen längst nere på Karl-Johansgatan. Lekplatsen innehåller gungställning, rutschbana, gunghäst, sandlåda, och en stolpsnurra. Bänkbord finns också, lekplatsen är delvis anpassad för funktionshindrade.

Linnégatan/Trasten
Här vid stora tallar finns en lekplats för alla åldrar, delvis belagt med gummimassa och konstgräs. Här finns en spontanidrottsplats där man spelar alla sorters bollsport och en Parkourbana att träna på. I lekplatsen finns bland annat klätterställning med rutschbanor, gungställning med bebigunga och kompisgunga och en gunghäst. Det finns även ett lusthus som väderskydd och grill och en liten pulkabacke. I samma område finns odlingslotter och växthus som nyttjas av odlarföreningen.

Smultronstigen
Här finns gungställning, rutschbana, gunghäst och en liten kulle för lek eller pulkaåkning. Det finns även två mål för bollspel.

Solhemsparken
Solhemspaken är en stor klippt yta med stora tallar. Lekplatsen innehåller gungställning och två klätterställningar med rutschbanor. Här finns även en gunghäst och bänkbord.

Trollstigen/Kvickaparken
Mellan Lövstigen och Trollstigen under skyddande björkar finns en lekplats som innehåller gungställning, sandlåda, klätterställning med rutschbana, en supernova och flera stolpsnurror. Det finns även två mål på gräsmattan för bollekar.

 

Bild som illustrerar Lekplats Trasten Gislaved Bild som illustrerar Lekplats Dalenparken

Hestra

Enevägen
Denna lekplats ligger utmed cykelvägen väl skyddat från trafik. Här finns två gungställningar, klätterlek med rutschbana, sandlåda, två gunghästar. Här finns även en grusplan med mål för bollek och en grillplats.

Isabergs Äventyrslekplats
Spännande hinderbanor, höga klätterställningar, skojiga gungor - roligt, roligt, roligt!

Lingonstigen
Här är en lekplats inne bland villorna som innehåller rutschbana, gungställning, sandlåda, lekhus, volträcke, balansbom och en gunghäst. Skugga ges under tallar.

Milstensvägen
Här finns en kopia av Isabergtornet med en rutschbana, lekstuga och gungor, ett bord för sagostunder och balansbanor. Fallskyddsunderlaget är lagt med träflis. Söderut finns även ett utegym för träning och grillplats.

Bild som illustrerar Hestra Skogsleksplatsen Bild som illustrerar Lekplats Isaberg 2

Reftele

Hjortvägen
Här finns gungställning med kompisgunga och bebigunga, klätterlek med rutschbana. Här finns även en mindre gräsyta med fotbollsmål. Lekplatsen är inramad med stängsel och upphöjd från vägen.

Tingshusallén
Centralt i Reftele ligger denna lekplats. Här finns gungställning med bebigunga, klätterställning med rutschbana, sandlåda, en väldigt populär slänggunga och två gunghästar. När man behöver vila finns ett bänkbord och en stor gräsyta.

Skeppshult

Floravägen
En lekplats i Skeppshult med fallskyddsunderlag i form av träflis.

Smålandsstenar

Algatan
Lekplatsen är skyddad från trafik och ligger invid cykelvägen. Den innehåller gungställning, klätterlek med rutschbana, slänggunga, sandlåda och en gunghäst. Det finns även gräsplan med mål för bollspel.

Radhusgatan
Här är en lugn plats invid cykelvägen nära skogen, här finns gungställning, klätterlek med rutschbana, klättertorn, sandlåda och två fjädergungor. Det finns även bord och bänkar och en separat grillplats.

Skateparken
Skateparken är gjuten i betong med olika svårighetgrad, här åker man skateboard, kickbike eller inlines.

 

​Bocka i lager "Fritid och turism" för att få fram lekplatserna på kartan nedan.