Bild som illustrerar Fageras4

Njut av påskliljorna i Fagerås

En fager ås av påskliljor

Fagerås erbjuder en storslagen naturupplevelse. Här kan ni under säsong beskåda mer än en miljon blommande påskliljor. 

Kring gården finns en promenadstig som är ca 600 m lång. Stigen leder dig igenom planteringarna. På delar av stigen är möjligt att ta sig fram med både rullstol och rullator. Inträde till Fagerås när det är påskliljesäsong kostar 70 kr, (endast kontant betalning) När rhododendron blommar kostar inträdet ingenting.

Gården

Fagerås är en gård som ni hittar i skogen mellan Västergötland och Småland. Här föddes 1930 Arne Andersson, mannen bakom det ni idag kan uppleva på gården. 1955 övertog Arne och hans hustru Birgit gården av Arnes föräldrar. De bedrev under många år både jord- och skogsbruk. 1978 kom Arne över ett antal lådor avdrivna påskliljelökar som han planterade vid den gamla smedjan på gården. Resten är historia. Idag breder blommorna ut sig över 12 tunnland (60 000 m2) i gärdena kring gården.

Den uppmärksamma besökaren noterar även de 1 500 rododendronbuskarna som är planterade i omgivningen kring gården. Rhododendronblommorna blommar först några veckor efter påskliljorna.

Bild som illustrerar Fageras2 Bild som illustrerar Fageras1

Blommorna

Det finns cirka 8 000 registrerade sorter av narcissers, varav 300 odlas kommersiellt. I Fagerås finns ett 100-tal olika sorter planterade och de två mest framträdande är Golden Harvest och Ice Follice. Årligen planteras mellan 20 000 och 50 000 nya lökar.

I slänten ner mot dammen finns provrutor, där ett hundratal olika sorters påskliljor är planterad. Där det går att uppleva hur olika utseende och doft en påsklilja kan ha.