Bild som illustrerar Katabo 5

Jaga i Kätabo

Jaga dovhjort, mufflon, änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt.

I vår del av Småland är jakt ett stort intresse. Här finns möjlighet att jaga både älg, hjort, mufflon, vildsvin, and och rådjur. Svenska jaktklubben som är öppen för alla jägare, både svenska och utländska med jaktutbildning och jaktcertifikat, har sina rötter här. 

Kätabo huntinlodge som ligger i Fegens naturreservat erbjuder välordnade jakter i unik miljö. Gården är gammal jakt- och fiskegård och dess spännande historia sträcker sig ända till 1400-talet. Du bor i den timrade jaktlodgen eller i det Småländska soldattorpet med öppen spis och jaktinspirerad inredning. Vid större organiserade jakter finns också gästrum i säteribyggnaden.

Markerna har en omväxlande biotop, med inslag av ek och bokskog, slyområden med uppväxta lövträd som björk och al samt granskog och är delvis kuperat med många vattendrag.  

Kätabo Huntinglodge erbjuder på jakt på dovhjort, mufflon, änder, rådjur, vildsvin, älg och småvilt. I gårdens hägn finns en fin stam av dovhjortar, allt från rejäla medaljhjortar till stång och spets, hindar, årskalvar och kapitala mufflon. Jakten bedrivs som vakjakt från jakttorn på utvalt vilt eller som ensam jägare, smygjakt. Även drevjakt, pyrschjakt och drevjakt kan anordnas efter förfrågan.

 

Jakter
- Bockjakt (från 16 aug)
- Älgjakt
- Kätabo Wildboar – drevjakt på vildsvin
- Egen jakt på småvilt, skogsfågel och änder

Jakthägn
- Jakt på dovhjort och mufflon.

Bild som illustrerar Katabo 7 Bild som illustrerar Katabo 8
Bild som illustrerar Katabo4 Bild som illustrerar Katabo1