Bild som illustrerar Snoskovandring

Vandra med snöskor på Anderstorp Stormosse

Vandra med snöskor 

Hyr ett par snöskor och ge dig ut på upptäcktsfärd på Anderstorps stormosse, ett av sydveriges största och värdefullaste myrmarksområden. Mossen har ett speciellt växt- och djurliv med flera våtmarksberoende arter. Ute på mossen hittar du ett flertal myrholmar med mycket gammal skog. Tallar med en ålder över 200 år är inte ovanligt. Här finns även ett av sydsveriges största dvärgbjörksbestånd. Flera av träden på mossen är grovgreniga och slätbarkade och värdefulla för hackspettar att hacka ur bon i, samt för rovfåglar att bygga bon i.

Om du är intresserad utav fåglar så glöm inte att packa ner din kikare. Anderstorps Stormosse har ovanligt många häckande vadarfåglar, några vadarfåglar som har noterats i området är bland annat enkelbeckasin, ljungpipare, storspov, småspov, gluttsnäppa och grönbena. Tranor och orre spelar på den öppna mossen. Spillkråka, entita och tjäder har noterats på myrens skogsholmar. Även kungsörn ses i området.
I östra delen av reservatet i höjd med Stenbrohult finns ett fågeltorn. Här finns även parkering, informationstavla, rastplatser, grillplats och utedass. Mitt genom reservatet, från Henja by till Ekenäs, löper en grusad cykel- och vandringsled på cirka 3,5 km. Halvägs finns en trevlig rastplats. I nordöstra delen av reservatet finns även ett mysigt vindskydd där du kan njuta av utsikten och laga mat över öppen eld.

Bild som illustrerar ANDERS~2 Bild som illustrerar ANDERS~4