Bild som illustrerar Villstad Hembygdsgard

Smålandsstenar till Bolmen

Ett område där samtliga tidsperioder från yngre stenåldern till vikingatiden finns representerade

Förr i tiden kallades sydöstra delen av vår kommun för ”Finnvedens folkland”. Detta område är idag klassat som riksintresse för kulturminnesvård. Kulturmiljön är särskilt värdefull då samtliga tidsperioder från yngre stenålder till vikingatiden finns representerade i form av olika fornlämningar. I Reftele finns t ex den mytomspunna runstenen ”Brödrastenen” och den gamla tings- och avrättningsplatsen. Inom området finns även 13 byar med mycket välbehållen bebyggelse ifrån 1800-talet. Här finns mycket spännande att upptäcka för den historieintresserade. Kombinera gärna din rundtur med en fika på det anrika cafét ”Göstas” i Smålandsstenar.

Domarringarna

Vid Villstad hembygdsgården ligger den välkända fornlämningen ”Smålands stenar”. Gravfältet är från järnåldern och består av fem domarringar och en ensamliggande sten. Domarringarna är mellan 8 och 20 meter i diameter och uppbyggda av ett udda antal stora stenar.

Bild som illustrerar Domarringarna Bild som illustrerar Villstad Hembygdsgard

Brudstenarna

Brudstenarna ska enligt sägnen ha rests till minne av ett brudfölje som blivit nedhugget av danskarna. Enligt en annan version förvandlades en förbipasserande brudfärd till dessa stenar genom förtrollning.

Släthults kvarn

Detta är en skvaltkvarn med anor från 1600-talet. Första gången Släthults kvarn finns omnämnd i litteraturen är år 1560. Gustav Vasa lät då upprätta ett register över gårdarnas produktion. Avsikten var sannolikt att detta register skulle bilda underlag för beskattning. Kvarnen är alltid öppen och malning och försäljning av mjöl sker några gånger om året. Bord och stolar finns så ta gärna med fikakorgen till denna vackra plats. Ibland serverar Villstad hembygdsförening våfflor vid kvarnen.

Bild som illustrerar Slathults Kvarn

Villstad kyrkby

Villstad kyrkby är ett naturvårdsområde med vacker natur, historiska byggnader och fornlämningar. I den traditionella byn finns flera sevärda byggnader från olika tider. Kyrkan, kyrkstallarna, den gamla prästgården och skolhusen är väl värda ett besök. Utanför byn finns gravplatser och fornlämningar från järnåldern.

Bild som illustrerar Villstad Kyrkby

Villstad brunn

Brunnen var en välbesökt kurort fram till början av 1900-talet. Under brunnstiden fanns här bland annat flera byggnader och en krocketplan. Idag är endast ett litet brunnshus kvar ovanför en av källorna samt en Informationstavla.

Hälsobringande källor har funnits sedan urminnes tider. Kraften från dem ansågs vara av gudomligt ursprung och den, som trodde, kunde praktiskt taget bli botad från vilken sjukdom som helst. Enligt historien skall Karl XI besökt källan och druckit av dess vatten.

Att "dricka brunn" var i äldre tider en ceremoni som förlöpte efter bestämda mönster. På 1870-talet började den dagliga brunnsdrickningen klockan fem på morgonen. Då ringde brunnsfiskalen i sin klocka och kurgästerna ställde sig i kö vid källan för att få sina vattenglas fyllda. Denna ceremoni upprepades åtta gånger per dag.

Tingshuset i Reftele

Reftele och Ölmestad har långa anor som tingsplatser för Västbo härad. Tingshuset i Reftele stod färdigt 1903 och är ett framträdande och välbevarat exempel på tidens tegelarkitektur. Tingshuset är K-märkt sedan år 1979

Brödrahalla Runsten

I en björkhage ligger Brödrahalla som utpekats som Västbo härads gamla tingsplats. På platsen finns flera resta stenar från olika tidsepoker, bland annat en runsten från 900- eller 1000-talet. Gravfältet där den stod blev till grustag på 1800-talet, stenen skadades och försvann och återupptäcktes i början av 1900-talet. Den var ursprungligen rest tillsammans med en annan sten, och det finns en sägen som berättar om två bröder, som hade blivit spådda att de skulle dräpa varandra. De flyttade långt ifrån varandra, men ödet hann ikapp dem och de slog ihjäl varandra just här. Förmodligen har Brödrahalla fått sitt namn av dessa bröder.

Kållerstad ödekyrkogård

I Kållerstad finns två kyrkplatser. I den norra delen av byn står dagens kyrka från 1858. Ungefär 600 meter söder om denna och på krönet av en åsrygg låg den tidigare kyrkan. Kvar finns bara den gamla ödekyrkogården. Den äldsta kända kyrkan här var en tidigmedeltida stavkyrka i korsform. Kyrkan var en så kallad offerkyrka och fick därför i särskilt hög grad ta emot gåvor. Kyrkogården har i dag lite av ängskaraktär, vilket de flesta kyrkogårdar hade i äldre tid. På kyrkogården finns bland annat ett tjugotal smidda gravkors som ger ödekyrkogården en speciell karaktär. Mot öster finns en minnessten där en S:t Sigfridskälla är belägen, där bygdens första kristna sägs ha döpts.

Bild som illustrerar KALLER~1