Bild som illustrerar Skivebo Kvarn

Fegen till Smålandsstenar  

En tur med fem kvarnar, en offerkälla och Smålands största domarringar

Öster om sjön Fegen finns många kulturhistoriska platser. Några av dem är vackrt belägna i Fegens naturreservat. På denna tur får du bland annat se fem kvarnar, en mytomspunnen offerkälla och Smålands största domarringar. Kombinera gärna din tur med ett besök på Skeppshults gjuteri där du kan fynda en äkta gjutjärnspanna eller en fika på det unika trädgårdscaféet Kärrhults gård utanför Skeppshult. 

Sandviks kyrka

Redan på medeltiden byggdes den första kyrkan här på udden vid Fegens strand. Flera gånger har kyrkan brunnit, bland annat brände danskarna ner den 1644. Den nuvarande kyrkan av röd granit byggdes på 1890-talet. Enligt sägnen var en förmögen kvinna på väg över Fegen från Sotenäs. När hon råkade i sjönöd bad hon till Gud om att bli räddad. Om hon överlevde skulle hon bygga en kyrka. Båten drev i land på udden och kvinnan höll sitt löfte. Kyrkan i Sandvik fick sedan stor betydelse för kristendomens spridning i regionen.

Bild som illustrerar Sandvik Kyrka

Klockebo kvarn

Öster om Sandviks kyrka finns Klockebo kvarn. Kvarnen uppfördes under tidigt 1800-tal och drivs av det vatten som rinner från sjön Stora Askaken till Norra Bolsjön. Bäcken är en så kallad trollbäck. Med detta menas att vattnet rinner mot norr. En cirka 800 meter smal stig leder till kvarnen från en inte alltför stor fördetta skogsväg (röd markering).

Rosendalsstugan

Detta är en gammal undantagsstuga, troligen byggd i slutet av 1700-talet. Stugans nuvarande plats är inte ursprunglig. Den revs på 1950-talet och flyttades från Klockebol för att återuppbyggas på nuvarande plats. Stugan är öppen året om för besökare.

Klackebostugan Rosendal

Knavraboleden

Knavraboleden är en idyllisk naturstig på 3 km som går genom ett trolskt skogslandskap med fyra sjöar. Längs leden passerar du flera bäckar med små broar. Leden erbjuder flera bänkar där du kan ta en paus samt en raststuga med grillmöjligheter. Raststugan har ett panoramafönster ut mot den vackra naturen. Under vandringen går du förbi resterna av en gammal kvarn samt en vacker utsiktspunkt.

Vickelsbostugan

Stugan är en gammal högloftsstuga av sydgötisk typ från Vickelsbo by. Envåningsdelen är en framkammarstuga som har daterats till 1600-talet. Tvåvåningsdelen som är tvärställd har enkelstuguplan och är troligen uppförd senare. Här finns samlingar med ca 400 föremål, bl a bonadsmålningar, äldre husgeråd och möbler, många sannolikt från 1700-talet.

Danhults kvarn

Vid Ödesbacka något norr om Danhult och några kilometer väster om Broaryds samhälle ligger Danhults kvarn. Denna hjulkvarn sköts av hembygdsföreningen.

Bild som illustrerar Danhults Kvarn

Skivebo kvarn

Skivebo kvarn är till stora delar restaurerad och har ett välbevarat inre. Kvarnen drivs med vatten från Yxabäcken.

Bild som illustrerar Skivebo Kvarn

Älgarems källa

I Älmgrens offerkälla sägs det att man har hittat mycket mynt. Förr trodde man att vattnet i offerkällor hade läkande kraft.

Bölaryds kvarn

Utanför Skeppshult ligger Bölaryds kvarn. Här har det funnits en kvarn sedan 1600-talet. Kvarnen fick sitt nuvarande utseende 1928. Kvarnen var i kommersiell drift fram till år 1960. I början av 2000-talet renoverades kvarnen av Bölaryd kvarnförening. Föreningen brukar arrangera kvarndagar och visa hur man maler mjöl.