Säsongens pärlor, Foto Patrik Svedberg

Hembygdsgårdar

I vår del av Småland har vi många vackra hembygdsgårdar där du kan få uppleva miljöer från svunna tider.

Hur levde man förr? Hur bodde man?  Varje hembygdspark berättar sin spännande historia. Under vår och sommar anordnar flera av våra hembygdsgårdar olika aktiviteter, kakbufféer och våffelservering. Du kan t ex få lära dig hur man slår gräs på gammalt vis. För mer information om aktiviteter besök Isabergsregionens evenemangskalender och Hembygdsgårdarnas egna hemsidor och sociala medier.

Anderstorps hembygdsgård

Anderstorps hembygdsgård med sina grå timmerbyggnader ligger vackert på en kulle i Anderstorps samhälle. Här finns en enkelstuga från 1700-talet med ryggås och farstukammare. Den är inredd som ett boende och fungerar som museum för delar av samlingarna. I hembygdsparken finns även ett gammalt sågverk med ramsåg och en ångmaskin. Förutom hembygdsgården kan du besöka bipaviljongen i norra Bohult, Linders- och Törås industrimuseum i Anderstorp.
För mer information eller önskemål om guidad visning besök hembygdsgårdens hemsida eller sociala medier.   

Burseryds- och Sandviks hembygdsgårdar

I Burseryd kan du besöka Vickelsbostugan som är en en gammal högloftsstuga av sydgötisk typ från Vickelsbo by. Envåningsdelen är en framkammarstuga som har daterats till 1600-talet. Tvåvåningsdelen som är tvärställd har enkelstuguplan och är troligen uppförd senare. Här finns samlingar med ca 400 föremål, bl a bonadsmålningar, äldre husgeråd och möbler, många sannolikt från 1700-talet. Utanför Sandvik kan du besöka Rosendalsstugan som är omgiven av slåtteräng och inhägnad med en småländsk hankagärdsgård. Detta är en gammal undantagsstuga, troligen byggd i slutet av 1700-talet. Stugan är öppen året runt för besökare. Ett slåttergille, på gammalt traditionellt sätt, brukar hållas här under sommaren.
För mer information eller guidad visning besök hembygdsföreningens sociala medier eller kontakta Elsa Hultman på telefon: 0371-502 80.

Bild som illustrerar Burseryds Hembygdspark Bild som illustrerar Burseryds Hembygdspark 1

Gislaveds hembygdspark

Gislaveds hembygdspark ligger i samhällets norra del, ca 500 meter norr om Gislaveds kyrka och här finns ett tiotal byggnader. Den så kallade Tingstensstugan är byggd på platsen år 1845. Orrastugan byggdes ursprungligen som undantagsstuga till Gislaveds gamla gästgiveri. Stugan låg bakom nuvarande hotell Nissastigen och flyttades till hembygdsparken 1961. Bottenvåningen är inredd som boende men på vindsvåningen finns ett skolmuseum i västra rummet och textilberedningsredskap i östra rummet.

Väståkrastugan från 1700-talet är en enkelstuga med farstukammare och ryggås. Förutom dessa byggnader finns en kvarn, troligen från 1800-talets början, ett magasin som kallas den Molanderska boden från 1855 samt ytterligare några mindre byggnader. Hembygdsföreningens samlingar består av cirka 600 föremål. Intill parken ligger en domarring, en fornlämningstyp som förr antogs vara tingsplatser, men i idag vet vi att de är gravar.
För mer information eller guidad visning kontakta Tomas Themar (tomas.themar@telia.com, 0371-128 60) 

Gryteryds hembygdsgård

Den gamla Rumpebolsstugan, som ligger på sin ursprungliga plats var tidigare huvudbyggnad på gården Rumpebol. Nu fungerar stugan som Gryteryds hembygdsgård. Stugan är från 1700-talets förra hälft och en av bygdens äldsta byggnader.
För mer information eller guidad visning kontakta Nataschia Würtz (0738-352727).

Kållerstads hembygdsgård

Kållerstads Hembygdsgård utgörs av Hults Bråta, som en gång var ett torp under Klockaregården. Torpet ligger på sin ursprungliga plats och består av en enkelstuga och en ladugård. Hults Bråta ligger ensligt med åker- och betesmarker runtom. Markerna brukas fortfarande. Bostadshuset är välbevarat och är ett bra exempel på hur ett större torpställe kunde se ut.
För mer information eller guidad visning kontakta Solveig Davidsson (solveig.davidsson@gmail.com, 0371-731 23)

Norra Hestra hembygdsgård

Den gamla rödfärgade kyrkskolan ligger på en höjd mitt emot kyrkan i Norra Hestra kyrkby. Kyrkskolan är i två våningar och har tillhörande uthus. I bottenvåningen av huset finns den gamla kommunalsalen bevarad och i övre våning finns salen för småskolan kvar som ett skolmuseum.
Övriga byggnader här är ett uthus från 1800-talets senare del och en jordkällare från 1800-talets mitt. Båda dessa byggnader är uppförda på platsen. Här finns även en så kallad kölna eller en linbasta, för torkning av lin, från 1800-talets mitt.
För mer information eller guidad visning besök deras social medier eller kontakta  Lars-Erik Pettersson (0370-33 51 20).

Reftele hembygdsgård

Hembygdsgården är en mindre gårdsanläggning som ligger i ett odlingslandskap omgivet av hagmark.
Gården består av en enkelstuga, en ladugård och en smedja. Utanför området finns också Ölmestad skola som är ett skol- och hembygdssmuseum och i den har Reftele hembygdsförening verksamhet året runt. Inte långt från Hembygdsgården ligger Reftele gamla tingsplats, Brödrahalla. Även det gamla gästgiveriet ligger i närheten.
För mer information eller guidad visning besök deras hemsida, sociala medier eller kontakta Gunvor Nygren (070-830 15 57).

Södra Hestra hembygdsgård

Intill Södra Hestra prästgård ligger hembygdsgården. Gården ligger på en kulle, omgiven av ängsmark och lövskog. Enkelstugan och svalgångsboden flyttades hit av pastoratskyrkorådet och det är pastoratet som äger marken vid hembygdsgården. Övriga byggnader och samlingarna ägs av hembygdsföreningen. De två byggnader som hembygdsföreningen låtit flytta hit är en unik sommarladugård och en linbasta, det vill säga en torkanläggning för lin.
För mer information eller guidad visning kontakta Leif Petersson (leffe49@bahnhof.se).

Bild som illustrerar Soda Hestra Hembygdsgard 1 Bild som illustrerar Soda Hestra Hembygdsgard

Villstad hembygdsgård

Villstads hembygdsgård ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenar. Det är en av de äldsta hembygdsgårdarna i landet med sju ditflyttade byggnader. Här finns en Högloftsstuga, Röshultsstugan från 1778, inredd som boende och museum, en bod, troligen från 600-tal, och en linbasta med linberedningsredskap.

Hembygdsgården har ett stort antal gamla och unika föremål, de flesta med anknytning till 1700- och 1800-talets allmogekultur i Västbo. De mest värdefulla delarna av samlingarna förvaras i en museibyggnad på området. Hembygdsföreningen, som firade hundraårsjubileum 2002, hör till de mer aktiva i landet och under sommarmånaderna finns här verksamhet, med bla. vis- och berättarkvällar, torpvandringar, lyrikaftnar och annat.

Vid hembygdsgården ligger den välkända fornlämningen ”Smålands stenar”. Gravfältet har fem domarringar med 6-20 resta stenar i varje. Denna typ av gravfält sägs vara ungefär 1 500 år gamla. Detta fält är ett av de tydligaste domarringsgravfälten i Småland. För mer information eller guidad visning besök deras hemsida eller sociala medier. 

Ås hembygdsgård

Strax utanför Ås, vid Slättahults gamla folkskola, ligger hembygdsgården.

Området är ett öppet ängsområde med lövskog. Hembygdsgården är en mindre gårdsanläggning och består av en enkelstuga från 1700-tal. Här finns också en linbasta, en ladugård och en kvarn, alla från 1800-talets mitt samt en uthuslänga från 1924 som tillhörde den gamla folkskolan.
Samlingarna omfattar ca 700 föremål, många av dem är bonadsmålningar. För mer information eller guidad visning besök kontakta föreningen via deras sociala medier.