Bild som illustrerar Smalands Turism Gravel Christoper Lanaway Vinkfrat Med Cykel

Utvecklingsprojekt i Destination Isaberg

Pågående utvecklingsprojekt

År 2022 beviljades föreningen Destination Isaberg medel från tillväxtverket i syftet att utveckla cykelturismen i området. Föreningens ambition är, att med hjälp av cykelleder, försöka binda ihop olika anläggningar, cykelområden och orter som finns i närheten av Isaberg. Cykellederna skall vara långa och lätta med grön/blå svårighetsgrad i trevlig naturmiljö och i möjligaste mån fri från biltrafik. 

Planerade leder:

- Hestra/Isaberg till Gislaved

- Hestra/Isaberg till Gnosjö och vidare mot Store Mosse

- Hestra/Isaberg till Grimsås

- Lokala leder som knyter ihop Isaberg med Hestra och Vik/Hestraviken

Flera av lederna är planerade som rundslingor. 

Målsättningen är skapa 12-14 mil nya cykelleder i området. 

Bild som illustrerar Samarbete Med Tillvaxtverket Bild som illustrerar Eu Jordbruksfond Landsbygdsutveckling