Bild som illustrerar Gislaved T.1

Om Destination Isaberg

Destination Isaberg i Hestra Ekonomisk Förening

Destination Isaberg är en ekonomisk förening vars mål är att utveckla, samordna och marknadsföra naturturism och tillhörande aktiviteter i Hestra och Isabergsområdet. Området innefattar tre kommuner; Gislaved, Gnosjö och Tranemo. Föreningen verkar för hållbarhet i naturen och hållbar turism.

Destination Isaberg har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

  • Utveckla och samordna naturturism och tillhörande aktiviteter i Hestra och Isabergsområdet.

  • Utveckla och samordna leder för naturturism med tillhörande infrastruktur i Hestra och Isabergsområdet.

  • Ansvara för skötsel och löpande underhåll av föreningens avtalade leder och avtalade infrastruktur för naturturism i området.

  • Utveckla och samordna marknadsföring av naturturism i Hestra och Isabergsområdet.

  • Ingå gemensamma avtal för medlemmarna där ekonomiska fördelar kan skapas.

  • Verka för att medlemmarnas ekonomiska intressen gynnas.

  • Ansvara för avtal om nyttjande av mark för naturturism och tillhörande aktiviteter.

  • Verka för hållbarhet i naturen och en hållbar turism.