Bild som illustrerar Isaberg MTB 1

Evenemangsårshjul

Dra nytta av och samverka med andra

Om fler verksamheter "krokar arm" med varandra skulle vi ikunna få många positiva synergieffekter. För att detta skall vara möjligt behöver vi få kännedom om varandras evenemang i god tid. Då kan vi hjälpa till att synliggöra dem samt sprida information till andra aktörer som skulle kunna bidra eller dra nytta av era event. Här nedan presenteras ett årshjul med lite större evenemang där vi ser samverkansmöjligheter mellan flera olika föreningar och aktörer.

Klicka på knappen nedan för att öppna Evenemangsårshjulet i helbild.

Årshjul För Event 2024