Bild som illustrerar Fågelskådning Vid Draven (8) Header

Fågelskådarträffar med Västbo Fågelklubb

Onsdagen den 15 maj
Vi besöker ”Mats på Höjden” i Sännås utanför Smålandsstenar som i 35 år arbetat med att förbättra miljöerna runt gården, inägorna och i skogen, och har nu goda miljöer för växter, djur, jordbruk, skogsbruk och människorna, bl a med att sätta upp många holkar i området.
Samling på gården i Sännås kl 18.00. Ansvarig: Erik Larsson

Onsdagen den 5 juni
Dravenkväll och ev Nattsångarexkursion. Vi kombinerar dessa 2 aktiviteter med samling vid Fridsnästornet, spanar av vad som finns ute i sjön, där nu alla häckande arter bör vara i full gång, lyssnar in vad som sjunger i lövdungar och vassområden vid sjön. Om vädret sedan verkar bra för nattsångare kör de som orkar den sedvanliga rundan över Ås ängar, N.Bolmen, Slättösand osv.
Samling kl 20.00 vid Fridsnästornet. Ansvarig: Lasse Grahn.

Onsdagen den 28 augusti
Trankväll vid Liljenäsviken. Vi samlas som vanligt för att beskåda detta mäktiga skådespel då tranorna i större eller mindre flockar kommer flygande för att gå ner i viken för övernattning. Men om vattenståndet är det rätta brukar vi kunna se en hel del vadare som födosöker på stranden, som t ex kustsnäppor, mosnäppor, större strandpipare m fl
Samling vid parkeringen på vägen ut till Grönhammar kl 19.00
Ansvarig: Johan Truvé

Söndagen 15 september
Vandring runt Draven. Vi vandrar inte runt hela sjön, eftersom det visat sej att vandringen runt norra delen varit ganska ointressant ur fågelsynpunkt. Därför vandrar vi från gömslet och söderut till Fridsnäs, Kinnaberg och tillbaka igen till gömslet.
Start från parkeringen vid Gömslet kl 9.00. Ansvarig: Sven Hedlund

Lördagen/söndagen 2 / 3 november
Smålandsartrally. Vi deltar i denna tävling mellan Smålandsklubbarna där det gäller att observera så många arter som möjligt inom sitt område. Mer information om rapportmottagare mm kommer på hemsidan.

För alla utflykter gäller att matsäck tas med.

 

Mer information om klubben och träffarna finns på Västbo Fågelklubbs hemsida

Datum

 • 24-06-05
  20:00
 • 24-08-28
  19:00
 • 24-09-15
  09:00
 • 24-11-02
  24-11-03